tlo 1

 • Prawo cywilne

  chceck  przygotowywanie pism procesowych (pozwów, wniosków) i umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym

  chceck  sporządzanie apelacji, kasacji,

  chceck  reprezentowanie przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucji

  chceck  ugodowe rozwiązywanie sporów

  chceck  uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonania

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

  chceck  rozwód i separacja

  chceck  podział majątku wspólnego, majątkowe umowy małżeńskie, zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej

  chceck  alimenty, egzekucję alimentów, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły,

  chceck  przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

  chceck  ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

  chceck  mediacje rodzinne

 • Prawo spadkowe

  chceck  sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (testamentowy oraz ustawowy),

  chceck  dział spadku

  chceck  przyjęcie bądź odrzucenie spadku

  chceck  postępowania o zachowek

  chceck  wydziedziczenie osób uprawnionych do nabycia spadku na mocy ustawy

  chceck  podważanie fałszywych testamentów

 • Prawo karne

  chceck  obrona i reprezentacja podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem,

  chceck  występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego, oskarżyciela prywatnego,

  chceck  porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego,

  chceck  wnioski o dozór elektroniczny

  chceck  sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych

 • Prawo administracyjne

  chceck  reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi

  chceck  odwołania od decyzji administracyjnych

  chceck  skargi od decyzji do WSA

  chceck  skargi kasacyjne do NSA

 • Prawo imigracyjne

  chceck  pomoc w uzyskiwaniu wizy

  chceck  pomoc w uzyskiwaniu karty Polaka

  chceck  pomoc w uzyskiwaniu pozwolenia na pobyt stały/ czasowy

  chceck  pomoc w uzyskiwaniu obywatelstwa

 • Prawo gospodarcze

  chceck  udział w spotkaniach z klientami,

  chceck  opiniowanie i sporządzanie projektów pism, umów, opinii prawnych,

  chceck  udział w negocjacjach i mediacjach

  chceck  reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi

  chceck  zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,

  chceck  zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,

  chceck  rozwiązywaniu i likwidacji spółek,

  chceck  przekształceniach i podziałach spółek,

 • Stała obsługa prawna firm

  chceck  udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,

  chceck  sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,

  chceck  opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów oraz opinii prawnych,

  chceck  reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami oraz windykacja należności,

  chceck  reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

Kancelaria Adwokacka

Katarzyna Sulecka

43-400 Cieszyn

ul. 3 Maja 18 lok. 4

adwokat@sulecka.pl

tel: 609 799 286

©2019 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Sulecka.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
RKIT